sobota 1. února 2014

Manifest Platonské jeskyně

Asi po týdnu se mi dnes podařilo překonat pocit, že blog by měl jako první příspěvek mít něco velkého a jedinečného - nic takového se tu tedy pro začátek nevyskytne a start bude celkem civilní, všední a prostý článku nobelovské úrovně.

K obsahu: Obsah bude stejně nevyhraněný a eklektický jako autor blogu - ekonomie, filosofie, dějiny, (univerzální) darwinismus etc. Budou se tu objevovat odkazy na články, které mi připadají zajímavé a hodné diskuse, snad i nějaké vlastní úvahy, recenze na knížky, reflexe myšlenek, které jsem porůznu vyčetl, nebo mě dokonce samy napadly, a další pokřivené stíny věcí.

Frekvence příspěvků bude záviset na kolísavé autorské morálce.