sobota 1. února 2014

A Brief History of Humankind

Stručná historie lidstva, kurz mně předtím zcela neznámého Y. N. Harariho z Hebrejské university v Jeruzalémě, pro mne byla jednou z prvořadých intelektuálních událostí loňského roku. Harariho přístup k problematice, který nazývá "bio-globální", je v některých aplikacích dost kontroverzní, ale nudit se u něj rozhodně nejde. Znamená jednak důraz na evoluční kořeny lidského druhu a odtud pocházející přirozenost, kterou si s sebou všichni neseme a která má v kontextu interpretace dějin důležitou úlohu (sociobiologického determinismu se ale bát netřeba), jednak hledání globálních civilizačních a "nadcivilizačních" trendů, které zřídka stojí a padají s nějakou jednou konkrétní událostí. Celé inspirováno (samozřejmě) Jaredem Diamondem. Lze si vůbec představit jiný smysluplný přístup k dějinám?

Další sympatická věc je, že nemusíme zase jednou poslouchat odvěkou argumentaci každého dějepisáře o tom, jak se studiem historie člověk může poučit pro současnost/budoucnost (což prý dokazuje dobrých pět paralel mezi staroegyptskou říší a současnou Evropou) - podle Harariho je cílem studia dějin se od historie osvobodit. Půvabné, není-liž pravda?

Pokud nemáte čas na celých cca 20 hodin videí, must-see je přinejmenším poslední, sedmnáctá lekce zabývající se transhumanismem. Člověk je cosi, co má býti překonáno...